Operatörsrum

Utmaningen är att skapa en arbetsmiljö som bidrar till operatörens fulla fokus när det oväntade inträffar!

Vid oväntade driftstopp i t.ex. en processindustri står stora värden på spel och varje minut som kan räddas åt produktionen är värd stora pengar. Även i räddningstjänst, trafikledning, larm och samhällsnyttiga funktioner är varje minut viktig och kan i värsta fall betyda skillnaden mellan liv och död. Det finns två grundläggande delar för att förebygga driftstopp och problem; teknik och människa.

Med våra operatörs- och kontrollrumsbord skapas en för operatören optimal miljö som bidrar till en avslappnad men alert operatör som när en incident inträffar alltid kan prestera som bäst. Med andra ord vill vi skapa en bra helhet av teknik och människa för att garantera kortaste avbrott och snabbaste reaktion på det inträffade.

Inredningen i ett kontroll eller operatörsrum är därför en av de viktigaste komponenterna för att få helheten att fungera bra. Med ett allt mer stillasittande övervakningsarbete riskerar vi att få personal med skador som ryggbesvär, ont i armar, axlar och nacke för att ta några exempel. Därför är en genomtänkt helhet och god ergonomi viktiga faktorer för en långsiktigt bra och säker övervakningsfunktion.

Planera för optimal drift, men anpassa för människan!

Ägna en extra tanke åt placering av informationskällorna som förser operatören med information, oavsett om det är monitorer eller hela videoväggar. Tänk att den vinkel som skapas från operatören skall bestå under många, många timmar och inte får påverka personalen på något negativt sätt. Ett sätt är att man jobbar med presentations­skärmar/monitorer där man kan byta systeminformation.

Ett annat alternativ är att använda monitorstativ som går att flytta, höja och sänka. Antingen manuellt eller fjärrstyrt. Allt för att skapa den bästa möjliga betraktningsvinkeln för varje operatör och möjlighet till variation. På samma sätt är en arbetsplats som individuellt kan höjas och sänkas en effektiv lösning för att hålla personal skadefri från förslitning genom felaktiga eller långvariga arbetsställningar. Enkelt gjort och med mycket stor nytta i många år framåt samtidigt som det skapar en mer alert operatör som är en stor tillgång i ett kritiskt läge.

Några punkter att hålla sig till

Följande punkter är viktiga att förhålla sig till vid planering och utförande av kontrollrum.

Racktech har mångårig erfarenhet av utformning av operatörsrum.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontakta oss för mer information och prisuppgift